• کتاب الکترونیک کاربردی

  کتاب الکترونیک کاربردی

  پديدآورنده: ناصر حافظي مطلق ناشر: انتشارات نگاران سبز سال انتشار: ١٣٩١ علاقمندان به مطالعه اين اثر مي‌توانند جهت تهيه كتاب به اپليكيشن كتابراه مراجعه نمايند.…
 • كتاب آموزش مفاهيم پايه در تحليل مدارهاي الكتريكی

  کتاب آموزش مفاهیم پایه در تحلیل مدارهای الکتریکی

  ترجمه و تاليف: آرام قادريناشر:‌انتشارات نگاران سبزتاريخ انتشار: پاييز ١٣٩٧علاقمندان به مطالعه اين اثر مي‌توانند جهت تهيه كتاب به اپليكيشن كتابراه مراجعه نمايند. جهت خرید…
 • كتاب امداد و نجات از روي پايه برق

  کتاب امداد و نجات از روی پایه برق

  پديدآورنده: رضا نيك پيامناشر:‌ انتشارات نگاران سبزتاريخ انتشار: پاييز ١٣٩٦ صعود از پايه‌هاي برق و كار در ارتفاع از جمله فعاليت‌هايي است كه در شركت‌هاي…
 • English For Students of Biomedical Engineering

  کتاب English For Students of Biomedical Engineering

  پديدآورندگان: سيد احسان تهامي، محمود نجاتي طرقيناشر: انتشارات نگاران سبزتاريخ انتشار: پاييز ١٣٩٧-چاپ سومعلاقمندان به مطالعه اين اثر مي‌توانند جهت تهيه كتاب به اپليكيشن كتابراه…