سرانجام زباله‌های الکترونیکی در ایران

نویسنده / نویسندگان: مريم فريور/ کارشناسی ارشد مهندسی برق-الکترونیک/ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور
تعداد صفحات: 2 صفحه

 مدیریت پسماند و بازیافت قطعات الکتریکی و الکترونیکی

نویسنده / نویسندگان: مجید گروسی, آرام قادري
تعداد صفحات: 3 صفحه

 نقش واحدهای تولید توان کوچک در بهبود قابلیت اطمینان و کاهش تلفات در شبکه‌های توزیع

نویسنده / نویسندگان: حمیدرضا حسن‌آبادی, فرهاد امين/ شركت توزيع نيروي برق مشهد, سیما دلمرادی, سید مرتضی رضا زاده
تعداد صفحات: 5 صفحه

 روشنایی انسان محور

نویسنده / نویسندگان: نسرين شاهمرادي, محسن رحماني
تعداد صفحات: 4 صفحه

 آنالیز و تحلیل تبدیل‌های مهم مهندسی برق- قدرت

نویسنده / نویسندگان: علي اكبر رحمني
تعداد صفحات: 3 صفحه

 کنترل عمق بیهوشی در هنگام عمل توسط پارامتر‌های‌ حیاتی‌ بدن بیمار با استفاده از کنترلر فازی‌ و مبتی‌ بر پایگاه داده بومی‌

نویسنده / نویسندگان: محمدرضا يوسفي/ دانشكده برق دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد
تعداد صفحات: 7 صفحه

 روش‌های جداسازی و بازیافت پسماندهای الکتریکی

نویسنده / نویسندگان: الناز دارابي
تعداد صفحات: 3 صفحه

 گذری بر بازیافت پسماندهای ناشی از تجهیزات الکترونیکی فرسوده

نویسنده / نویسندگان: رامین عبدلی/ دانشگاه فنی و حرفه‌ای شهید یزدان پناه سنندج
تعداد صفحات: 3 صفحه

 روشنایی گذرگاه‌ها و راه‌حل‌های آن

نویسنده / نویسندگان: هادي واحدي
تعداد صفحات: 4 صفحه