• ساخت نیروگاه خورشیدی در فضا!؟

    ساخت نیروگاه خورشیدی در فضا!؟

    تابش انرژی خورشیدی از فضا پیشتر یک پدیده علمی-تخیلی به شمار می‌رفت اما آژانس‌های فضایی سرتاسر جهان در سال‌های اخیر، مطالعاتی را در مورد بررسی…