• سرقت پیام و مخاطب کاربران اندروید با بدافزار جوکر

    مراقب بدافزار «جوکر» باشید!

    بدافزار جوکر که دستگاه‌های اندروید را هدف قرار می‌دهد، می‌تواند منجر به سرقت پیام‌های sms و لیست‌های تماس کاربران شود. بدافزارها و نرم‌افزارهای مخرب در هر…