• خاموش کردن آتش با امواج صوتی

    مهار آتش با امواج صوتی

    محققان ايرانی دستگاهی را برای اطفا حریق با استفاده از امواج صوتی در محدوده فرکانسی و توان مشخص توليد كردند كه برخلاف سایر روش‌ها اثري…