آنالیز و تحلیل تبدیل‌های مهم مهندسی برق- قدرت

چکیده
در این پژوهش به این مهم پرداخته شده است که چرا دست‌کم با وجود چهار تبدیل مهم در رشته مهندسی برق (که به موقع در مورد آن‌‌ها و چگونگی پیدایش هر کدام توضیح داده خواهد شد) تبدیل پارک یا همان dqo نسبت به تبدیل‌های دیگر کاربردی‌تر و قابل استنادتر است. به همین دلیل ابتدا تمامی تبدیل‌های کاربردی در مجموعه مهندسی برق به‌صورت اجمالی معرفی و پس از آن به گونه‌ای قابل درک به مقایسه‌ی آن‌ها پرداخته شده است. به وفور دیده می‌شود که دانشجویان تحصیلات تکمیلی فوق لیسانس و دکترا هم آن‌گونه که شایسته و بایسته است به موضوع تبدیل‌ها توجهی ندارند. شاید دلیل این بی‌توجهی این است که در کتاب‌ها و منابع مربوطه به‌صورت کلاسیک، تحلیل، آنالیز و تفهیم آن با مثال‌های قابل درکی به بیان و طرح آن پرداخته نشده است. این پدیده پیامدهایی را برای دانشجویان ارشد و دکترا به همراه داشته است که برخی از آن‌ها نتوانند آن‌طور که برازنده یک مهندس برق قدرت است به واکاوی و تبیین مقاله‌ها و تحقیق‌های علمی خود مشغول شوند. در این مقاله ضمن ارزیابی و بررسی مزیت‌ها و معایب هر یک از روش‌ها و مقایسه‌ی آن‌ها با یکدیگر، روش مناسب مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.


امید است این مقاله که به‌صورت جامع و کامل منابع و ماخذ مختلف مربوط به موضوع تبدیل‌های مهم مهندسی برق را مورد مطالعه قرار داده است، مورد توجه و استفاده جامعه‌ی علمی و فعالان مهندسی برق قرار گیرد. بی‌شک اگر این مهم جامه‌ی عمل به خود بگیرد، نویسنده‌ی مقاله را برای برداشتن گام‌های بعدی تشویق خواهد نمود.

دیدگاهتان را بنویسید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد، بخش‌های موردنیاز با * مشخص شده‌اند.