امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايراناقتصاد و انرژی http://amvaj-e-bartar.ir اقتصاد و انرژی TMsystem.ir تولید هیدروژن از آب در حضور نور خورشید با فناوری نانو http://amvaj-e-bartar.ir/news/detail/val/7525/تولید هیدروژن از آب در حضور نور خورشید با فناوری نانو.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران تولید هیدروژن از آب در حضور نور خورشید با فناوری نانو May 3, 2018 ذخیره انرژی باد و خورشید در باتری‌های آبی http://amvaj-e-bartar.ir/news/detail/val/7519/ذخیره انرژی باد و خورشید در باتری‌های آبی.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران ذخیره انرژی باد و خورشید در باتری‌های آبی May 3, 2018 لزوم استفاده از سوخت‌هاي زيستي در شهرهاي بزرگ http://amvaj-e-bartar.ir/news/detail/val/7497/لزوم استفاده از سوخت‌هاي زيستي در شهرهاي بزرگ.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران لزوم استفاده از سوخت‌هاي زيستي در شهرهاي بزرگ April 26, 2018 تبديل نور مريي به انرژي با استفاده از نانوذرات http://amvaj-e-bartar.ir/news/detail/val/7489/تبديل نور مريي به انرژي با استفاده از نانوذرات.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران تبديل نور مريي به انرژي با استفاده از نانوذرات April 25, 2018 خانه‌اي كه از مواد بازيافتي ساخته شده و حافظ محيط ‌زيست است http://amvaj-e-bartar.ir/news/detail/val/7477/خانه‌اي كه از مواد بازيافتي ساخته شده و حافظ محيط ‌زيست است.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران خانه‌اي كه از مواد بازيافتي ساخته شده و حافظ محيط ‌زيست است April 22, 2018 بزرگ‌ترين آب‌شيرين‌كن خورشيدي در عربستان ساخته مي‌شود http://amvaj-e-bartar.ir/news/detail/val/7475/بزرگ‌ترين آب‌شيرين‌كن خورشيدي در عربستان ساخته مي‌شود.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران بزرگ‌ترين آب‌شيرين‌كن خورشيدي در عربستان ساخته مي‌شود April 22, 2018 شركت‌هاي دانش‌بنيان بايد به سمت مديريت كربن و توليد انرژي حركت كنند http://amvaj-e-bartar.ir/news/detail/val/7467/شركت‌هاي دانش‌بنيان بايد به سمت مديريت كربن و توليد انرژي حركت كنند.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران شركت‌هاي دانش‌بنيان بايد به سمت مديريت كربن و توليد انرژي حركت كنند April 21, 2018 تلفات ٢٠ درصدي انرژي در بخش ساختمان http://amvaj-e-bartar.ir/news/detail/val/7464/تلفات ٢٠ درصدي انرژي در بخش ساختمان.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران تلفات ٢٠ درصدي انرژي در بخش ساختمان April 21, 2018 راهي براي افزايش انرژي از سلول‌هاي فتوولتاييك http://amvaj-e-bartar.ir/news/detail/val/7461/راهي براي افزايش انرژي از سلول‌هاي فتوولتاييك.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران راهي براي افزايش انرژي از سلول‌هاي فتوولتاييك April 21, 2018 وزارت انرژي شيلي، از فناوري بلاك‌چين استفاده مي‌كند http://amvaj-e-bartar.ir/news/detail/val/7447/وزارت انرژي شيلي، از فناوري بلاك‌چين استفاده مي‌كند.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران وزارت انرژي شيلي، از فناوري بلاك‌چين استفاده مي‌كند April 17, 2018 فعالیت ۵ شرکت ایرانی در زمینه تولید پنل‌های خورشیدی http://amvaj-e-bartar.ir/news/detail/val/7438/فعالیت ۵ شرکت ایرانی در زمینه تولید پنل‌های خورشیدی.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران فعالیت ۵ شرکت ایرانی در زمینه تولید پنل‌های خورشیدی April 16, 2018 محققان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات موفق به ساخت سيستم سرمايش خورشيدي شدند http://amvaj-e-bartar.ir/news/detail/val/7434/محققان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات موفق به ساخت سيستم سرمايش خورشيدي شدند.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران محققان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات موفق به ساخت سيستم سرمايش خورشيدي شدند April 15, 2018 تا پایان برنامه ششم؛ ظرفيت توليد انرژي پاك به میزان پنج هزار مگاوات توسعه می‌یابد http://amvaj-e-bartar.ir/news/detail/val/7424/تا پایان برنامه ششم؛ ظرفيت توليد انرژي پاك به میزان پنج هزار مگاوات توسعه می‌یابد.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران تا پایان برنامه ششم؛ ظرفيت توليد انرژي پاك به میزان پنج هزار مگاوات توسعه می‌یابد April 12, 2018 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی برای تجهیزات برقی و فسیلی ابلاغ می‌شود http://amvaj-e-bartar.ir/news/detail/val/7417/قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی برای تجهیزات برقی و فسیلی ابلاغ می‌شود.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی برای تجهیزات برقی و فسیلی ابلاغ می‌شود April 11, 2018 اپل هم توانست کاملا از انرژی‌های نو استفاده کند http://amvaj-e-bartar.ir/news/detail/val/7413/اپل هم توانست کاملا از انرژی‌های نو استفاده کند.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران اپل هم توانست کاملا از انرژی‌های نو استفاده کند April 10, 2018 تامين ١٠٠ درصدي انرژي مصرفي گوگل با استفاده از انرژي پاك http://amvaj-e-bartar.ir/news/detail/val/7394/تامين ١٠٠ درصدي انرژي مصرفي گوگل با استفاده از انرژي پاك.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران تامين ١٠٠ درصدي انرژي مصرفي گوگل با استفاده از انرژي پاك April 8, 2018 تمرکز ستاد انرژی بر توسعه کسب‌وکارهای نوین در سال 97 http://amvaj-e-bartar.ir/news/detail/val/7379/تمرکز ستاد انرژی بر توسعه کسب‌وکارهای نوین در سال 97.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران تمرکز ستاد انرژی بر توسعه کسب‌وکارهای نوین در سال 97 April 4, 2018 جذب 2.5 میلیارد دلار سرمایه در انرژی‌های تجدیدپذیر از آغاز دولت يازدهم http://amvaj-e-bartar.ir/news/detail/val/7368/جذب 2.5 میلیارد دلار سرمایه در انرژی‌های تجدیدپذیر از آغاز دولت يازدهم.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران جذب 2.5 میلیارد دلار سرمایه در انرژی‌های تجدیدپذیر از آغاز دولت يازدهم April 3, 2018 آیین‌نامه ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست، به تصويب رسيد http://amvaj-e-bartar.ir/news/detail/val/7351/آیین‌نامه ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست، به تصويب رسيد.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران آیین‌نامه ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست، به تصويب رسيد March 14, 2018 اتريش در كرمان نيروگاه خورشيدي مي‌سازد http://amvaj-e-bartar.ir/news/detail/val/7349/اتريش در كرمان نيروگاه خورشيدي مي‌سازد.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران اتريش در كرمان نيروگاه خورشيدي مي‌سازد March 14, 2018 هوشمندسازي سيستم‌ها در جهت بهبود مصرف انرژي http://amvaj-e-bartar.ir/news/detail/val/7337/هوشمندسازي سيستم‌ها در جهت بهبود مصرف انرژي.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران هوشمندسازي سيستم‌ها در جهت بهبود مصرف انرژي March 12, 2018 ابتکار هندی‌ها برای گسترش انرژی خورشیدی http://amvaj-e-bartar.ir/news/detail/val/7327/ابتکار هندی‌ها برای گسترش انرژی خورشیدی.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران ابتکار هندی‌ها برای گسترش انرژی خورشیدی March 10, 2018 سلول خورشيدي كه با «بارش باران» و «تابش آفتاب» برق توليد مي‌كند http://amvaj-e-bartar.ir/news/detail/val/7325/سلول خورشيدي كه با «بارش باران» و «تابش آفتاب» برق توليد مي‌كند.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران سلول خورشيدي كه با «بارش باران» و «تابش آفتاب» برق توليد مي‌كند March 10, 2018 سرنوشت مبهم انرژي‌هاي تجديدپذير در ايران http://amvaj-e-bartar.ir/news/detail/val/7321/سرنوشت مبهم انرژي‌هاي تجديدپذير در ايران.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران سرنوشت مبهم انرژي‌هاي تجديدپذير در ايران March 8, 2018 ٥ ماده حياتي براي انرژي سبز http://amvaj-e-bartar.ir/news/detail/val/7307/٥ ماده حياتي براي انرژي سبز.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران ٥ ماده حياتي براي انرژي سبز March 6, 2018 جايگاه نيروگاه‌هاي خورشيدي خانگي و صنعتي در ايران http://amvaj-e-bartar.ir/news/detail/val/7306/جايگاه نيروگاه‌هاي خورشيدي خانگي و صنعتي در ايران.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران جايگاه نيروگاه‌هاي خورشيدي خانگي و صنعتي در ايران March 5, 2018 استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير براي درآمدزايي http://amvaj-e-bartar.ir/news/detail/val/7275/استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير براي درآمدزايي.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير براي درآمدزايي February 26, 2018 سرمایه‌گذاران چه‌طور می‌توانند نیروگاه تجدیدپذیر احداث کنند؟ http://amvaj-e-bartar.ir/news/detail/val/7267/سرمایه‌گذاران چه‌طور می‌توانند نیروگاه تجدیدپذیر احداث کنند؟.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران سرمایه‌گذاران چه‌طور می‌توانند نیروگاه تجدیدپذیر احداث کنند؟ February 25, 2018 بزرگ‌ترین مصرف‌كنندگان انرژی در کشور کدامند؟ http://amvaj-e-bartar.ir/news/detail/val/7264/بزرگ‌ترین مصرف‌كنندگان انرژی در کشور کدامند؟.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران بزرگ‌ترین مصرف‌كنندگان انرژی در کشور کدامند؟ February 24, 2018 ایران به جایگاه خود در انرژی‌های نو نرسیده است http://amvaj-e-bartar.ir/news/detail/val/7261/ایران به جایگاه خود در انرژی‌های نو نرسیده است.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران ایران به جایگاه خود در انرژی‌های نو نرسیده است February 24, 2018