امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايراناقتصاد و انرژی http://amvaj-e-bartar.ir اقتصاد و انرژی TMsystem.ir افزایش بازده سلول‌های خورشیدی با نانوساختارها در کشور http://amvaj-e-bartar.ir/news/detail/val/7727/افزایش بازده سلول‌های خورشیدی با نانوساختارها در کشور.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران افزایش بازده سلول‌های خورشیدی با نانوساختارها در کشور August 8, 2018 سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیون یورویی ویتول در انرژی‌های پاک http://amvaj-e-bartar.ir/news/detail/val/7682/سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیون یورویی ویتول در انرژی‌های پاک.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیون یورویی ویتول در انرژی‌های پاک July 21, 2018 وزیر ارتباطات خبر داد: هوشمندسازی شبکه انرژی تا سه سال آینده http://amvaj-e-bartar.ir/news/detail/val/7665/وزیر ارتباطات خبر داد: هوشمندسازی شبکه انرژی تا سه سال آینده.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران وزیر ارتباطات خبر داد: هوشمندسازی شبکه انرژی تا سه سال آینده July 19, 2018 آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد: برق در جذب سرمایه‌گذاری از نفت و گاز جلو زد http://amvaj-e-bartar.ir/news/detail/val/7662/آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد: برق در جذب سرمایه‌گذاری از نفت و گاز جلو زد.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد: برق در جذب سرمایه‌گذاری از نفت و گاز جلو زد July 19, 2018 کاهش ۲ هزار مگاوات مصرف برق در کشور / شایعات صادرات آب و برق واقعی نیست http://amvaj-e-bartar.ir/news/detail/val/7622/کاهش ۲ هزار مگاوات مصرف برق در کشور / شایعات صادرات آب و برق واقعی نیست.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران کاهش ۲ هزار مگاوات مصرف برق در کشور / شایعات صادرات آب و برق واقعی نیست July 8, 2018 استقبال از اقدام گوگل برای خرید انرژی پاک http://amvaj-e-bartar.ir/news/detail/val/7601/استقبال از اقدام گوگل برای خرید انرژی پاک.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران استقبال از اقدام گوگل برای خرید انرژی پاک July 4, 2018 ريیس بنیاد جهانی انرژی: ایرانیان اقدام عملی زیادی برای پایداری انرژی انجام دادند http://amvaj-e-bartar.ir/news/detail/val/7600/ريیس بنیاد جهانی انرژی: ایرانیان اقدام عملی زیادی برای پایداری انرژی انجام دادند.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران ريیس بنیاد جهانی انرژی: ایرانیان اقدام عملی زیادی برای پایداری انرژی انجام دادند July 4, 2018 در معاونت علمی و فناوری؛ توسعه فناوری‌های حوزه آب در اولویت قرار می‌گیرد http://amvaj-e-bartar.ir/news/detail/val/7588/در معاونت علمی و فناوری؛ توسعه فناوری‌های حوزه آب در اولویت قرار می‌گیرد.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران در معاونت علمی و فناوری؛ توسعه فناوری‌های حوزه آب در اولویت قرار می‌گیرد June 25, 2018 سامسونگ ۴۲ هزار پنل خورشیدی نصب می‌کند http://amvaj-e-bartar.ir/news/detail/val/7578/سامسونگ ۴۲ هزار پنل خورشیدی نصب می‌کند.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران سامسونگ ۴۲ هزار پنل خورشیدی نصب می‌کند June 17, 2018 پیوستن غول‌هایIT به‌جنبش تامین۱۰۰درصدی برق تجدیدپذیر با ظرفیتی بالغ بر۸/۲گیگاوات http://amvaj-e-bartar.ir/news/detail/val/7572/پیوستن غول‌هایIT به‌جنبش تامین۱۰۰درصدی برق تجدیدپذیر با ظرفیتی بالغ بر۸/۲گیگاوات.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران پیوستن غول‌هایIT به‌جنبش تامین۱۰۰درصدی برق تجدیدپذیر با ظرفیتی بالغ بر۸/۲گیگاوات June 3, 2018 کارشناس سازمان بین‌المللی کار: انرژی تجدیدپذیر یک میلیون شغل ایجاد می‌کند http://amvaj-e-bartar.ir/news/detail/val/7561/کارشناس سازمان بین‌المللی کار: انرژی تجدیدپذیر یک میلیون شغل ایجاد می‌کند.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران کارشناس سازمان بین‌المللی کار: انرژی تجدیدپذیر یک میلیون شغل ایجاد می‌کند May 26, 2018 تولید هیدروژن از آب در حضور نور خورشید با فناوری نانو http://amvaj-e-bartar.ir/news/detail/val/7525/تولید هیدروژن از آب در حضور نور خورشید با فناوری نانو.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران تولید هیدروژن از آب در حضور نور خورشید با فناوری نانو May 3, 2018 ذخیره انرژی باد و خورشید در باتری‌های آبی http://amvaj-e-bartar.ir/news/detail/val/7519/ذخیره انرژی باد و خورشید در باتری‌های آبی.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران ذخیره انرژی باد و خورشید در باتری‌های آبی May 3, 2018 لزوم استفاده از سوخت‌هاي زيستي در شهرهاي بزرگ http://amvaj-e-bartar.ir/news/detail/val/7497/لزوم استفاده از سوخت‌هاي زيستي در شهرهاي بزرگ.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران لزوم استفاده از سوخت‌هاي زيستي در شهرهاي بزرگ April 26, 2018 تبديل نور مريي به انرژي با استفاده از نانوذرات http://amvaj-e-bartar.ir/news/detail/val/7489/تبديل نور مريي به انرژي با استفاده از نانوذرات.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران تبديل نور مريي به انرژي با استفاده از نانوذرات April 25, 2018 خانه‌اي كه از مواد بازيافتي ساخته شده و حافظ محيط ‌زيست است http://amvaj-e-bartar.ir/news/detail/val/7477/خانه‌اي كه از مواد بازيافتي ساخته شده و حافظ محيط ‌زيست است.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران خانه‌اي كه از مواد بازيافتي ساخته شده و حافظ محيط ‌زيست است April 22, 2018 بزرگ‌ترين آب‌شيرين‌كن خورشيدي در عربستان ساخته مي‌شود http://amvaj-e-bartar.ir/news/detail/val/7475/بزرگ‌ترين آب‌شيرين‌كن خورشيدي در عربستان ساخته مي‌شود.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران بزرگ‌ترين آب‌شيرين‌كن خورشيدي در عربستان ساخته مي‌شود April 22, 2018 شركت‌هاي دانش‌بنيان بايد به سمت مديريت كربن و توليد انرژي حركت كنند http://amvaj-e-bartar.ir/news/detail/val/7467/شركت‌هاي دانش‌بنيان بايد به سمت مديريت كربن و توليد انرژي حركت كنند.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران شركت‌هاي دانش‌بنيان بايد به سمت مديريت كربن و توليد انرژي حركت كنند April 21, 2018 تلفات ٢٠ درصدي انرژي در بخش ساختمان http://amvaj-e-bartar.ir/news/detail/val/7464/تلفات ٢٠ درصدي انرژي در بخش ساختمان.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران تلفات ٢٠ درصدي انرژي در بخش ساختمان April 21, 2018 راهي براي افزايش انرژي از سلول‌هاي فتوولتاييك http://amvaj-e-bartar.ir/news/detail/val/7461/راهي براي افزايش انرژي از سلول‌هاي فتوولتاييك.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران راهي براي افزايش انرژي از سلول‌هاي فتوولتاييك April 21, 2018 وزارت انرژي شيلي، از فناوري بلاك‌چين استفاده مي‌كند http://amvaj-e-bartar.ir/news/detail/val/7447/وزارت انرژي شيلي، از فناوري بلاك‌چين استفاده مي‌كند.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران وزارت انرژي شيلي، از فناوري بلاك‌چين استفاده مي‌كند April 17, 2018 فعالیت ۵ شرکت ایرانی در زمینه تولید پنل‌های خورشیدی http://amvaj-e-bartar.ir/news/detail/val/7438/فعالیت ۵ شرکت ایرانی در زمینه تولید پنل‌های خورشیدی.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران فعالیت ۵ شرکت ایرانی در زمینه تولید پنل‌های خورشیدی April 16, 2018 محققان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات موفق به ساخت سيستم سرمايش خورشيدي شدند http://amvaj-e-bartar.ir/news/detail/val/7434/محققان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات موفق به ساخت سيستم سرمايش خورشيدي شدند.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران محققان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات موفق به ساخت سيستم سرمايش خورشيدي شدند April 15, 2018 تا پایان برنامه ششم؛ ظرفيت توليد انرژي پاك به میزان پنج هزار مگاوات توسعه می‌یابد http://amvaj-e-bartar.ir/news/detail/val/7424/تا پایان برنامه ششم؛ ظرفيت توليد انرژي پاك به میزان پنج هزار مگاوات توسعه می‌یابد.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران تا پایان برنامه ششم؛ ظرفيت توليد انرژي پاك به میزان پنج هزار مگاوات توسعه می‌یابد April 12, 2018 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی برای تجهیزات برقی و فسیلی ابلاغ می‌شود http://amvaj-e-bartar.ir/news/detail/val/7417/قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی برای تجهیزات برقی و فسیلی ابلاغ می‌شود.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی برای تجهیزات برقی و فسیلی ابلاغ می‌شود April 11, 2018 اپل هم توانست کاملا از انرژی‌های نو استفاده کند http://amvaj-e-bartar.ir/news/detail/val/7413/اپل هم توانست کاملا از انرژی‌های نو استفاده کند.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران اپل هم توانست کاملا از انرژی‌های نو استفاده کند April 10, 2018 تامين ١٠٠ درصدي انرژي مصرفي گوگل با استفاده از انرژي پاك http://amvaj-e-bartar.ir/news/detail/val/7394/تامين ١٠٠ درصدي انرژي مصرفي گوگل با استفاده از انرژي پاك.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران تامين ١٠٠ درصدي انرژي مصرفي گوگل با استفاده از انرژي پاك April 8, 2018 تمرکز ستاد انرژی بر توسعه کسب‌وکارهای نوین در سال 97 http://amvaj-e-bartar.ir/news/detail/val/7379/تمرکز ستاد انرژی بر توسعه کسب‌وکارهای نوین در سال 97.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران تمرکز ستاد انرژی بر توسعه کسب‌وکارهای نوین در سال 97 April 4, 2018 جذب 2.5 میلیارد دلار سرمایه در انرژی‌های تجدیدپذیر از آغاز دولت يازدهم http://amvaj-e-bartar.ir/news/detail/val/7368/جذب 2.5 میلیارد دلار سرمایه در انرژی‌های تجدیدپذیر از آغاز دولت يازدهم.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران جذب 2.5 میلیارد دلار سرمایه در انرژی‌های تجدیدپذیر از آغاز دولت يازدهم April 3, 2018 آیین‌نامه ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست، به تصويب رسيد http://amvaj-e-bartar.ir/news/detail/val/7351/آیین‌نامه ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست، به تصويب رسيد.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران آیین‌نامه ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست، به تصويب رسيد March 14, 2018