مرکز رشد فناوری‌های نوین در مرکز تحقیقات مخابرات ایجاد می‌شود
مرکز رشد و توسعه فناوری‌های نوین حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در مرکز تحقیقات مخابرات ایران ایجاد می‌شود. با هدف تسهیل استقرار شرکت‌های زایشی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، قرار است مرکز رشد و توسعه فناوری‌های نوین حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در این مرکز تحقیقاتی راه‌اندازی شود.از این رو، محمد خوانساری رييس مرکز تحقیقات مخابرات ایران در حکمی عاطفه قوامی‌فر را به سمت مسوول راه‌اندازی مرکز رشد و توسعه فناوری‌های نوین حوزه ICT پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب کرد.در متن این حکم، هدف از راه‌اندازی این مرکز رشد، تسهیل استقرار شرکت‌های زایشی مرکز تحقیقات مخابرات ایران عنوان شده است.طراحی ساختار، فرایندها و خدمات قابل ارايه این مرکز به شرکت‌های زایشی و واحدهای فناور پژوهشگاه ICT و همکاری با معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمی و پژوهشکده‌ها به‌منظور تسهیل استقرار شرکت‌های زایشی در این مرکز تحقیقاتی از جمله ماموریت‌های مدنظر است. ذخیره شده در: اخبار و تازه ها
نوشته شده در :1396/11/18 | 07:58:00
http://amvaj-e-bartar.ir