مرور گر شما بسیار قدیمی است و توانایی بازدید از سایت را ندارد لطفا از لینک زیر مرورگر جدید دریافت کنید
Firefox
شنبه,25 آبان 1398

ماهنامه امواج برتر ـ نخستین ماهنامه تخصصی مهندسی برق ایران ـ هر ماهه  مقالات برگزیده دانشگاهی و صنعتی در گرایش های مختلف مهندسی برق را پس از بررسی و داوری به چاپ می رساند. لذا بدین وسیله از کلیه صاحبنظران، محققان، استادان، مهندسان و دانشجویان دعوت می شود مقالات و دستاوردهای علمی/صنعتی خود را با رعایت دستورالعمل ذیل، به دفتر تحریریه ماهنامه امواج برتر از طریق پست الکترونیک    info@amvaj-e-bartar.ir  یا amvaj_bartar@yahoo.com ارسال فرمایند.


مقالات دانشگاهی/ صنعتی در گروه های تخصصی ذیل دسته بندی می شوند:

- الکترونیک
- قدرت
- کنترل و اتوماسیون
- مخابرات و فناوری اطلاعات
- مهندسی پزشکی
- هوش مصنوعی و رباتیک


 
شرایط مقالات ارسالی


مقالات ارسالی باید دارای شرایط ذیل باشند:
١. مقالات باید به زبان فارسی روان نوشته شده باشند.
٢. ارسال مقالات صرفا با فرمت Word 2003 و PDF قابل پذیرش است. کلیه مکاتبات فقط از طریق پست الکترونیکی  info@amvaj-e-bartar.irیا amvaj_bartar@yahoo.com انجام می گیرد. نشریه از بررسی مقالاتی که از سایر روش ها (همچون فکس، نامه، تحویل حضوری و ...) ارسال گردند معذور است.
٣. فقط مقالاتی مورد بررسی قرار می‌گیرند که قبلاً در مجلات و نشریات دیگر به چاپ نرسیده باشند. لذا تکمیل و ارسال فرم کپی رایت درصورت پذیرش مقاله الزامی است و کلیه مسئولیت های حقوقی و علمی مقاله به عهده نویسندگان آن است.
٤. رعایت دقیق مفاد دستورالمعل استاندارد ارسال مقالات الزامی است. در غیر این صورت، نشریه از بررسی مقاله معذور خواهد بود.
٥. برای مقالاتی که دارای گروه نویسندگان می باشند، مشخص نمودن یکی از نویسندگان به عنوان رابط برای مکاتبات بعدی الزامی است.
٦. مقالات توسط داوران ذی صلاح ارزشیابی می‌شوند و نشریه در پذیرش، رد، خلاصه و یا کوتاه کردن مقالات برای چاپ آزاد است. نظریه مطرح شده در مقاله باید دارای:
اصالت علمی و یا صنعتی ـ ترجیحاً دارای ارزش کاربردی و مهندسی بوده ـ  از شفافیت و استدلال کافی برخوردار باشد، تاریخچه نظریه و سایر روش های موجود با ذکر مراجع مناسب به طور خلاصه بررسی گردد.

دستورالمعل استاندارد تنظیم و ارسال مقالات

 

١. ترجیحاً از آوردن فرمول و محاسبات ریاضی خودداری شود و بیشتر به توصیف، تحلیل و تعبیر نظریه مورد نظر پرداخته شود.
٢. ترجیحاً از به کار بردن واژه‌ها به صورت لاتین در متن مقاله خودداری شود و واژه های انگلیسی در واژه نامه در انتهای مقاله ذکر شود.
٣.  مقاله (با احتساب کلیه شکل ها و جدول ها) حداکثر در ده صفحه تنظیم گردد.  صفحات بیشتر مشمول هزینه های اضافی می گردد.
٤.  قسمت های مختلف مقاله به ترتیب زیر قرار گیرند: عنوان مقاله، نام نویسندگان و نام مؤسسه مربوطه، چکیدهْ مقاله، متن مقاله با بخش بندی های مناسب، مراجع، پیوست ها(اختیاری)،‌ واژه ‌نامه، جدول ها و شکل ها با ذکر شماره (شامل نمودارها، منحنی ها  و عکس ها).
٥. عنوان باید معرف محتوای مقاله باشد و بیشتر از 12 واژه نباشد که با قلم تیتر سیاه 16 تایپ می گردد.
٦. نام نویسندگان مقاله به ترتیب مورد نظر نوشته شود و مرتبهْ علمی نویسندگان در مقابل آن مشخص گردد. نام نویسندگان مقاله و عنوان علمی یا شغلی او با قلم نازنین سیاه 12 ذکر شود.
٧. نام مؤسسه (همچون دانشگاه، واحد تحقیقاتی/ تولیدی، شرکت و ... ) با قلم نازنین سیاه 12 ذیل نام نویسندگان قید گردد.
٨. چکیده شامل تعریف اولیه مسأله،‌کلیات و نکات اصلی و نتایج عمدهْ به دست آمده بوده و بیش از 120 واژه نباشد.
٩. متن اصلی با مقدمه آغاز و با نتیجه‌گیری پایان یابد. بسته به نوع مقاله،‌دارای بخش های نظری، کاربردهای صنعتی، شرح یک سیستم یا دستگاه،‌روش آزمایش یا محاسبه و ارائه نتایج و بحث و ... باشد. بخش های متن اصلی و همهْ‌صفحات به ترتیب شماره گذاری شوند. متن به صورت ساده و یک ستونی و با رعایت فاصلهْ single space بین سطرها تایپ شود. برای تایپ چکیده و متن مقاله از قلم نازنین نازک 14و برای متن لاتین از قلم  Times New Roman pt 12 استفاده شود. حاشیه در چپ و راست و بالا و پایان کاغذ 2 سانتیمتر باشد.
١٠.  مراجع در متن مقاله با ذکر شماره در داخل کروشه [ ] آورده شود. همهْ مراجع به ترتیبی که در متن آمده‌اند شماره‌گذاری و مرتب شوند. مراجع فارسی از سمت راست و مراجع لاتین از سمت چپ نوشته شوند . در صورت لزوم نام مؤلفان مراجع در متن مقاله به فارسی نوشته شود و از به کار بردن واژه‌های لاتین در تمامی قسمت های مقاله خودداری شود. در فهرست مراجع، به ترتیب ذکر نام مؤلفان، عنوان مقاله، نام نشریه ( به صورت کامل و بدون استفاده از حروف اختصاری) ،‌جلد،  صفحهْ شروع و پایان و سال انتشار ضروری است. به عنوان مثال مراجع فارسی به صورت

ع. فتوت احمدی،  " نسل کارآفرین" ، ماهنامه امواج برتر ، سال ششم، شماره ْ35  ، صص 54-51 ، آذر 1387

 

 مقاله انگلیسی منتشر شده در نشریات و مجلات، پایان نامه ها و گزارش های علمی به شکل

   

L. Huang, H.H. Lou, J.P. Gong, “Fuzzy model predictive control,” IEEE Transactions on Fuzzy

Systems, vol. 8, no. 6, pp. 665 - 678, Dec. 2000

و کتاب با استاندارد زیر 

 

 G. Glisic, Advanced Wireless Communications: 4G Cognitive and Cooperative Broadband Technologies, Wiley-Interscience press, 2007

نمایش داده می شوند.

١١.  واژه‌نامه به ترتیبی که در متن اصلی به آنها اشاره شده آورده شود. هر واژه لاتین با شمارهْ مربوط به خود مشخص می‌شود و این همان شماره‌ای است که در متن به صورت بالانویس روی معادل فارسی آن نوشته شده است.