مرور گر شما بسیار قدیمی است و توانایی بازدید از سایت را ندارد لطفا از لینک زیر مرورگر جدید دریافت کنید
Firefox
شنبه,25 آبان 1398

از شما تشکر می کنیم که با دریافت اشتراک به جمع همراهان و حمایت کنندگان نشریه امواج برتر خواهید پیوست. خواهشمند است هزینه اشتراک را بر اساس درخواست خود انتخاب نمایید:

نوع اشتراك/ هزينه

با سرويس پست سفارشي

با سرويس پست عادي

اشتراك يكساله (12 شماره)

1،980،000 ريال

1،800،000 ريال

اشتراك شش ماه ( 6 شماره)

1,000،000 ريال

900،000 ريال


جهت اشتراک نشریه امواج برتر می توانید مبلغ اشتراک را به یکی از حساب های ذیل واریز فرمایید و مشخصات رسید وجه را در فرم اشتراک وارد نمایید:

حساب جاری جام 37168900 بانک ملت به نام نشریه امواج برتر قابل پرداخت در تمامی شعب بانک ملت سراسر کشور.

پرداخت از طریق سیستم شتاب به ملت کارت 9776-7009-3377-6104 به نام نشریه امواج برتر.

* در صورتی که 15 روز پس از ارسال فرم اشتراک نشریه را دریافت نکردید، به امور اشتراک نشریه اطلاع دهید.

** تغییر نشانی پستی خود را بلافاصله به امور اشتراک نشریه اعلام نمایید.

*** نشریه به طور معمول در آخر هر ماه منتشر می شود.